Lughnasad

Lughnasad 2015

Téma festivalu Krása a síla bylo zvoleno s cílem prezentovat umění doby laténské a to, jak se Keltové odívali a zkrášlovali na jedné straně a militárie a válečnictví jako kontrast na straně druhé. Na téma se nechá dívat i v rovině kontrastu mezi tvrdým světem mužů a jemným světem žen.
Lughnasad 2015
Pro návštěvníka bylo téma patrné na mnoha místech. Ve Vesničce řemesel byla prezentována výroba a především zdobení oděvů. To zahrnovalo veškeré techniky od spřádání vlny, její barvení až po tkaní látky a šití výsledného oděvu s následným zdobením. Další tématickou částí byla výroba šperků. K vidění byly všechny hlavní techniky, které se používaly pro výrobu šperků ženského nebo mužského světa. Návštěvník tak mohl nahlédnout do dílny skláře, kde se vyráběly ve své době extrémně drahocené skleněné perly. Též mohl spatřit při práci bronzíře, švarteníka nebo kováře. Stránka síly a mužského světa byla reprezentována výrobou zbraní a ukázkou bojové výstroje Keltů i jejich nepřátel Římanů. Součástí římského ležení byly poprvé v historii festivalu i obléhací stroje. Mohutný vrhač kamenů onager, přivezli Římané ze Slovinska. Vrhač šipek pak Češi rekonstruující římskou armádu. Část zmíněných řemesel a bojových technologií byla prezentovaná v přednáškách nebo v interaktivních ukázkách.
Lughnasad 2015
Festivalu samotnému předcházela symbolická sklizeň obilí o týden dříve v sobotu 25.7. Tím jsme formálně dostáli tomu, aby oslava Lughnasadu byla skutečně oslavou sklizně a nejednalo se o prázdný pojem. Festival začínal v pátek večerními koncerty, které pak pokračovali ještě v sobotu večer. Na festivalu vystoupili nejznámější české kapely hrající keltskou hudbu: Asonance, Navostro, Kukulín, Vintage Wine, Happy to meet a další. V sobotu po celý den a v neděli do odpoledne probíhal program v zahradě a na pódiu. Kromě výše zmíněných řemesel byly v programu např. divadelní vystoupení, irské tance, bubnování nebo přednášky. Důležitým bodem sobotního programu byla keltská svatba. O keltech se traduje, že v rámci oslavy lughnasadu dělali tzv. svatby na zkoušku. V praxi to znamenalo oddání na rok, kdy je po roce možnost svazek přehodnotit a beztrestně ukončit. Svatba, která proběhla v sobotu, ale byla myšlena zcela vážně a pevně věříme, že nebyla jen na rok.

Fotky z devátého ročníku akce:

Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015
Lughnasad 2015

2022_Lughnasad_partneři_web_final-32