Lughnasad

Podrobnosti o účinkujících a programu

Ohnivá show

Skupina Fireshow Alterna připravuje pro Lughnasad již 4.rokem fireshow v naturalistickém šamanském duchu. Pro letošní ročník se po dlouhých dvou letech rozhodla uspokojit keltské návštěvníky ohňovým představením nejenom v plném obsazení skupiny, ale přizvala další dvojici spřátelených ohňových performerů z Brna. Můžete se tedy těšit na mohutnou fireshow tematicky navazující na film promítaný v předvečer ohňové show.

Gloria Celtis - předání ocenění

Gloria Celtis je tradiční součástí Lughnasadu a slouží k ocenění osob, které se na organizaci festivalu významně podíleli nebo festival jinak podpořili. Oceňovány jsou osoby z řad politiků, dobrovolníků či obyvatel oživlého oppida.
 

Formační boje Keltů  

Rudolf Kocar
 Jak vlastně keltové bojovali? Jaké taktiky používali, alespoň podle toho jak to zaznamenali antičtí autoři? K  čemu jsou určeny jednotlivé součásti keltské výzbroje? Svůj pohled a zrekonstruované mechanismy bojových formací vám popíšeme i předvedeme s celou jednotkou. Koromě toho vám prozradíme, která jediná armáda starověkké Evropy nepoužívala těsnou útočnou formaci a asi budete překvapeni.
 
 • Účinkující v keltském oppidu

Boii

Kmen Boii vzestal z členů občanského sdružení Boii, které se zabývá historií a již 20 let popularizují prehistorickou éru v Čechách a především v Nasavrkách, kde se nacházelo "keltské oppidum" - mocenské a řemeslné centrum dávných Keltů, nositelů laténské kultury.
Postupem časů se ke kmeni připojili přátelé, jež fascinovala keltská myšlenka. Začali se věnovat reneactementu a společně objevovali a ztělesňovali život, zvyky a mystiku a také um našich předků.
Kmen byl vždy těsně provázán se spolkem Boii, z.s. a především se stavbou rekonstrukce keltského města. Ať fyzicky při samotném stavění, tak i duševně přibližuje historii mladší doby železné širokému publiku, které skanzen navštěvuje.
"Jsme parta lidí, kteří se baví historií a vrcholem této zábavy je Mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad. Přijeďte za námi do našeho opiida a zkuste na chvíli zapomenout na současný rychlý světů Ponořte se s námi do dob dávno minulých a objevte v sobě Kelta. Jsme otevřeni nových přátelstvím a rádi vás uvítáme u kmenového ohně a a třeba se stanete jedním z násl Naviděnou Jan Kloutis, náčelník."
 
 
 

The ROO TRIBE

 
Kmen Roo vznik v roce 2017 jako rodinný kmen, do kterého se brzy začali přidávat přátelé. Na kmeni oceňovali zejména příjemnou, klidnou, bezpečnou a rodinnou atmosféru. Protože většina členů jsou zkušení larpeři, zcela přirozeně v kmeni prožíváme roleplay. 

Jejich doménou jsou řemesla. Karetkářky patří k těm nejlepším. Velmi dobře se také vyznají ve výrobě keramiky, zpracování kosti, jantaru.Vynikají i na poli pravěké kuchyně, zejména nad výrobou kvašených nápojů, ale i sýrů, pečení v hliněné peci,vyznají se i v jedlých a léčivých bylinách. V oblasti zpracování dřeva je jejich specialita řezbaření a výroba luků.

Barví, předou, tkají, vyšívají, vyrábí z kůže. Jejich textilní dovednosti dokládáme dobrou úrovní našich krojů a i převlíkárnou, což je velmi populární popularizační aktivita, kterou na Lughnasadu také uvidíte. Zajišťují i lukostřelnici, kde se střílí historickými luky ruční výroby a na její provoz dohlíží certifikovaný instruktor lukostřelby.

 

Latenart

LatenARTPetr „Křižák“ Ondroušek - keltolog a tvůrce replik artefaktů. Spolupracuje s předními odborníky na prezentaci keltské kultury formou výstav, přednášek, článků, film.dokumentů a podobně. K těmto příležitostem utváří pod hlavičkou LATENART příležitostná uskupení s lidí kteří mají opravdový zájem tvořit. Na Lughnasad přiveze samozřejmě svoji sbírku replik šperků a militarií...

 

 

 
 
 
 
 
 

Daoine Ceilte [Dejna Kelta] 

Daoine CeilteSpolečnost nebo snad raději méně oficiálně uskupení lidu doby železné - Daoine Ceilte sdružuje nadšence, kteří se nespokojí pouze s teoretickým poznáváním svého zájmu o Kelty, ale rozhodli se prožít toto období na "vlastní kůži". Postupem času se Daoine Ceilte vyprofilovali na poměrně univerzální skupinu schopnou jak bojového i scénického šermu s vlastním táborovým vybavením. K současnému dni má skupina 10 členů.  

 

Web: www.dobazelezna.cz 

 

Boionia

Kmen BOIONIA začal psát svou historii v roce 2010, kdy padl první nápad na založení kmene, který bude rekonstruovat život dávných keltů. Ze skromných začátku členové budují základy dobové lukostřelnice, kuchyně ale i některých řemesel. Opravdový zlom nastává o dva roky později, kdy se skupina začíná objevovat na akcích zaměřených především na Living History a experimentální archeologii. Postupem se skupina rozšiřuje o autentické repliky keramiky, vybavení, zbraní, ale i nářadí a dalších předmětů, které se nám po keltech v archeologických sbírkách dochovaly. Skupina není koncipována jako bojová družina, ale velkou součástí je i oživování starých řemesel: zpracování sapropelitu neboli švartny, kovářství, kovolitectví, výroba z kostí a paroží, výroba z kůže a podobně. Ke konci roku 2015 začala skupina usilovat o status Zapsaného spolku, dřívějšího Občanského sdružení. V současné době jsou členové z celého území České republiky a účastní se akcí nejen u nás ale i v zahraničí.
 
 

Boii Pannonia (AU) [Bójí Panónia]

Boii PannoniaBoii Pannonia je skupina lidí se zájmem o „keltské období“ doby železné, založená na Imbolc roku 2005. Pocházejí z východního Rakouska, z oblasti v minulosti nazývané Pannonia. Pokoušejí se přiblížit k „living history“ jak je to jen možné. Většinu vybavení si vyrábějí sami, pokouší se o věrohodné rekonstrukce a spolupracují s archeology i s dalšími skupinami. V současnosti mají 23 členů.
 
 

Boiové a Fergunna

Boiové a FergunnaObčanské sdružení vzniklo roku 2003 jako společnost nadšenců, zabývajících se historickým obdobím tzv. laténu - tedy době, kdy území naší republiky obývali Keltové. Po dvou letech sbírání poznatků a zkušeností se těžištěm činnosti sdružení stala propagace historických a archeologických oborů mezi veřejností formou tzv. oživené historie. Za spolupráce s odborníky tak vznikají repliky a rekonstrukce dobových artefaktů, šperků, oděvů, nástrojů, zbraní, nádob apod. Tyto pak v rukou členů sdružení „ožívají“ a podávají svědectví o umění našich předků před 2 500 lety. Sdružení v současné době spolupracuje s četnými archeologickými institucemi, skanzeny a sdruženími podobného zaměření v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku a Itálii. Spolupracuje na přípravě výstav, městských slavností, přednášek, programů pro školy, natáčení hraných dokumentů a jiných akcí.

Web: www.kelti.cz

 

Legio X Gemina Pia Fidelis

LEGIO X GPF navazuje na činnost Legie X Gemina, založené roku 1995. Svou činností se snažíme široké veřejnosti demonstrovat způsob života římských legionářů ukázkami boje, taktiky výcviku, ale třeba i táborového života a jiných činností z tehdejšího života. Naším hlavním obdobím je doba markomanských válek (cca 169-180 n. l.), tedy legionáři z dob císaře Marca Avrelia, z této doby je doložen pobyt římských legií přímo na našem území - u Mušova.
 

Legio X G.P.F. - Coh. VIII Bestia

Tizon

 

Druidova družina

 

Projekt Marobudum

 

Hadrubové

 

Kelkach

 

Kalduum

 

Roo The Creative Tribe

 

Doranův kmen

 

Kmen Marsingů

 

Vousův kmen

 

Legio XIII Gemina

 

Alžběta a Pavel Jasanští

Oba jsou aktivní muzikoterapeuti, pracují s různě znevýhodněnými skupinami klientů. Také pořádají setkání pro veřejnost, vedou kurzy bubnování, provázejí hudebními cykly zaměřenými na práci se zvuky a rytmy ve školách a školkách a pravidelně pořádají setkání s výrobou šamanských bubnů.
Píší o sobě: "Společně jsme se vydali cestou zvuků a souznění s Matkou Zemí. Kromě toho, že se necháváme okouzlovat zvuky různých etnických i „primitivních“ hudebních nástrojů a přidáváme znění našeho těla či hlasivek, žijeme uprostřed přírody, na polosamotě a tak, jak proměňujeme naše okolí, proměňuje si i ono nás. Cítíme v sobě hlubokou úctu k odkazu našich předků, lidí, kteří zemi, jež obýváme a obděláváme, obývali a obdělávali před námi. Vracíme se proto k lidovým tradicím a k našemu folklóru."
 
Na letošním Lughnasadu povedou bubnování s návštěvníky, vystoupí na podiu a hlavně připravili si i výrobu šamanských bubnů. Na výrobu šamanských bubnů se hlašte zde přes formulář na konci stránky: https://zemezneni.webnode.cz/news/vyroba-samanskych-bubnu-kazdou-posledni-nedeli-v-mesici-2022-brdo-u-luze/
 
 

Hana Radilová

Hanka Radilová na Lughnasadu vede výuku irských tanců. 
 
Hana Radilová se irskému tanci věnovala 20 let. S prvními krůčky se setkala v brněnské taneční skupině La Quadrilla, postupně tento taneční styl přenesla spolu s jedním z vedoucích souboru Štefanem Švestkou do pardubické taneční skupiny Ryengle, která se donedávna tomuto tanečnímu stylu intenzivně věnovala (později pod názvem Inkeepers). Hana Radilová v TS Ryengle dlouhá léta působila jako tanečnice, umělecká vedoucí irské složky souboru a lektorka kurzů tohoto podmanivého tanečního stylu. Na Lughnasadu v Nasavrkách vyučuje každoročně. V jednotlivých vstupech budete mít možnost zatančit si 1 tradiční ceilí tanec. Předchozí taneční zkušenosti nejsou vůbec nutné, to, co budete potřebovat nejvíce, je nadšení z pohybu a tance.
 
 
 

Divadelní soubor Kvítko

Pohádka Za vším hledej ženu

Děti zažijí příběh plný kouzel a čar, který vypráví o zlém druidovi, druidce a keltech.

Pohádka Jak vznikla medovina

Chcete se, děti, dozvědět, jak vznikla medovina? Kvítko vám to poví.

Více informací na: kvitko.webnode.cz

 

 

 

 • Přednáškový stan - promítání filmů a přednášky

 

Promítání filmu Allar

Příběh, kolem kterého se film Allar odehrává, zachycuje život na keltském sídlišti (oppidu) v době Samhainu, tedy ve dnech na přelomu října a listopadu. Hlavním námětem je vztah druida Allara a sirotka, kterému psanci zabijí matku, Kegana. Film zobrazuje vztah předků k duchovnímu tajemnému světu bohů a bohyň. Ve filmu hrají Václav Dušek, Václav Němec, Veronika Malá, Monika Němcová, Kateřina Falcová a Tomáš Jakoubek. Jako režisér se nelehkého úkolu ujal Vít Mazánek, který společně s Štěpánem Hakem také zpracoval námět a scénář.
Délka: 21 minut, Trailer: youtube

Dokument o Zemi Keltů

 

 

PŘEDNÁŠKY VÝCHODOČESKÉHO MUZEA 

 • Ikonografie keltských mincí ve středoevropském prostoru 3. - 1. století před Kristem (doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.)

Tématem přednášky je ikonografie keltských mincí ve středoevropském prostoru od 3. do 1. století před Kristem. Mince představují jedinečný vhled do světa dobové reality, ale i náboženských představ a mýtů. Absence dobových písemných zpráv pro středovýchodní Evropu však výrazně omezuje konkrétnější interpretaci většiny motivů. Právě proto bylo doposud ikonografii keltských mincí věnováno jen minimum pozornosti.

 • Je libo kance v mátové omáčce? aneb Jídlo a stravování ve starověku - Mgr. Dominika Schmidtová

 • Římská zvířecí symbolika v propagandě a umění římského císařství (PhDr. Jan Jílek, Ph.D.) - bohužel zrušena

 

 

 

PŘEDNÁŠKY OSTATNÍCH UČINKUJÍCÍH

 • Přednáška Bosý bod

Zajímá vás, jaký má bosá chůze a barefoot vliv na vaše zdraví? Co naši předkové znali a my se k tomu opět vracíme? Někteří z nás se k této chůzi přirozeně uchylujeme, protože bosá chůze patří k filozofii propojení těla s okolním prostředím a také k respektu k přírodě.
 • Přednáška Bylinné léčitelství nejen Keltů (CityShaman)

Které z bylinných praktik Keltů mají uplatnění i v dnešním léčitelství? Lze se dívat na byliny i moderní cestou v souladu s vědou? Přednáška pro všechny, kterým je sympatické hluboké spojení s přírodou, od bylináře Dalibora Chytila alias CityShamana. 
 • Přednáška Jak vypadalo keltské oppidum? Tvorba virtuálních 3D počítačových rekonstrukcí v archeologii (Jiří Unger)

 • Přednáška Použití jantaru, kostí a parohu v době laténské (Michal Dienstpier)

 • Přednáška Výroba textilu - Protiřímská skupina (Rudolf Kocar)

Jak keltové zpracovávali ovčí vlnu? Jak ji zpracováváme dnes? Jaké jsou výhody a postupy výroby vlněného textilu? Jaké ostatní přírodní materiály laténský svět znal? A kde při výrobě svých pověstných kalhot udělal krtek jedinou technologickou chybu? To vše i další zajímavosti z textilní produkce budou obsahem přednášky.
 • Přednáška Druidové na pozadí historických pramenů (Petr Lunwer Bílek)

Mudrcové keltské kultury, kouzelníci, výrobci kouzelného lektvar, věštci, bílá roucha, plnovous, zlatý srp... Toto si většina z nás vybaví, když se řekne slovo druid. Byli opravdu tak záhadní, jak se říká? Byli nadáni magickou mocí? V čem spočívala jejich důležitost? Jak chodili oblékaní a proč byli trnem v oku římskému impériu? Kam odešli a existují vůbec ještě? Pojďme se společně podívat do historie a na základě písemný pramenů, stejně jako archeologických nálezů zkusme zrekonstruovat tuto „záhadnou kastu“.

 
 
 • Přednáška Hrob válečníka (Petr Křižák Ondroušek)

Odlehčené seznámení s výzbrojí keltských válečníků pomocí rekonstrukce hrobové výbavy. Malí i velcí diváci jsou fyzicky vtaženi do archeologického dobrodružství.
 
 
 • Přednáška Vítej v mém domě (Miho Cinková)

Nakouknutí do skutečného života keltského rodu na dvorci hrnčíře. Nejstarší z rodu, Keltka Mihara, ukáže svým hostům jak žije ona a její rodina. Staří rodiče jsou již mrtví a řemeslo po otci měl přebrat nejstarší bratr, který se ale chystá do války. Mihara se se svou rodinou tedy vrátila do rodného domu, aby se postarala o mladší sestry a otcovu hrnčířskou dílnu. Jak se vlastně do malých domků vejde tolik lidí? Kdo má na starosti vaření? Opravdu mohou dělat řemeslo i ženy? A co otroci, co dělají a jak žijí? Během této prohlídky uvidíte Kelty v rolích, takže to bude takové malé divadlo. Aby nám to dobře fungovalo, bude skvělé, když si to divadlo zahrajete s námi a zapojíte se do činností, které zde uvidíte. Například přiložíte ruku k dílu při stavění keramické pece, vyplétání proutěných stěn, přípravě jídla nebo si necháte vyvěštit od druida. Zkrátka, celý dvorec je vzhůru nohama, přicházející válka nenechává kámen na kameni a kdo chce přežít, musí se snažit!
 
 
 

Snímek obrazovky 2022-04-25 v 23.35.23